• Pracujeme v tíme

  Sme tím zložený z bratov Saleziánov, sestier Saleziánok, dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek, ktorých spája spoločné poslanie.

 • Sme poslaní k Rómom

  Našou prítomnosťou medzi Rómami poukazujeme na existenciu Boha, ktorý je pre tento svet jedinou skutočnou nádejou.

 • Duchovný rast

  Ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach ponúkame pravú nádej v podobe stretnutia sa so živým Bohom cez chvíle spoločných modlitieb, slávenia svätej omše a vysluhovania sviatostí.

 • Ľudský rast

  Výchova dobrých kresťanov je pevne spojená s ponukou stať sa statočnými občanmi. Deťom a mladým ponúkame aktivity na posilnenie rastu ich osobností.

Tento rok sme oslávili don Bosca 2x:

pri nedeľnej sv. omši 28. januára a v deň slávnosti 31. januára. Po nedeľnej sv. omši sme mali malé agapé zo sladkých obetných darov a stredajšia sv. omša bola obohatená chlapčenským spevom. Pieseň Turinskymi ulicami zaspievali naozaj oduševnene. K nedeľnej slávnostnej sv. omši sa pridalo tradičné poobedné Don Bosco show na Alejovej ulici, kde sa stretla celá košická saleziánska rodina. Na akcií sme sa zúčastnili asi tridsiati z nášho strediska. Okrem vecí slávnostných sme využili výzdobu kostola na predstavenie don Bosca žiakom zo školy na hodinách náboženstva.

31.01.201801.jpg31.01.201802.jpg31.01.201803.jpg31.01.201804.jpg31.01.201805.jpg31.01.201806.jpg31.01.201807.jpg31.01.201808.jpg31.01.201809.jpg31.01.201810.jpg31.01.201811.jpg31.01.201812.jpg31.01.201813.jpg31.01.201814.jpg31.01.201815.jpg31.01.201816.jpg31.01.201817.jpg31.01.201818.jpg31.01.201819.jpg31.01.201820.jpg31.01.201821.jpg31.01.201822.jpg31.01.201823.jpg31.01.201824.jpg31.01.201825.jpg31.01.201826.jpg31.01.201827.jpg31.01.201828.jpg31.01.201829.jpg31.01.201830.jpg31.01.201831.jpg31.01.201832.jpg31.01.201833.jpg31.01.201834.jpg31.01.201835.jpg

Podporte nás

Podporili nás