Aby sme konali dobro, nemusíme ísť do ďalekých krajín, veď Ježiš nás pozýva robiť dobre blížnym.

 V súčasnosti máme rozbehnutý projekt zameraný na rekonštrukciu chaty na Borde v katastri obce Košický Klečenov, kde pre Rómov organizujeme duchovné obnovy, výlety, tábory a iné aktivity.  Aj Va nám môžete pomôcť s touto rekonštrukciou a to príspevkom cez darcovskú kampaň na portáli Ďakujeme.sk do 15.10.2021.

Ďakujeme aj za Vaše modlitby, bez ktorých by sme nič nedokázali.

Ak Pán nestavia dom, darmo sa namáhajú tí, čo ho stavajú.

https://www.dakujeme.sk/vyzva/4365/krok-k-integrcii-z-geta