Svätý Otec František navštívil v utorok 14. septembra po stretnutí s Rómami na Luníku IX aj miestny Kostol Zmŕtvychvstalého Krista. Ako k tomu prišlo, rozpráva salezián Marián Peciar.
 

 

Podľa Mariána Peciara pápežovi túto vec pošepol jeho sekretár. František prešiel niekoľko metrov pešo, dvere kostola boli už otvorené a vstúpil ku poslednej lavici, kde sa so sklonenou hlavou prežehnal a asi minútu sa sústredene modlil. Zakončil opäť prežehnaním. Po východe z kostola nasadol priamo do pripraveného auta a odišiel na stretnutie s mladými.

Komunita saleziánov na Luníku IX je veľmi vďačná za toto gesto viery, že Petrov nástupca sa chvíľu modlil na mieste, kde sa k modlitbe a liturgii stretávajú Rómovia z tohto košického sídliska.

Ďakujeme Dobrý Bože...Paľikerav Svätý Otče!
To je titulok na pokračovanie...a nielen našich mediálnych výstupov, ale predovšetkým nášho osobného vnútorného postoja, ktorý by mal prejsť k vonkajšej aktivite.
Lebo, ako nám pripomenul Sv.Otec: "Nikto v Cirkvi sa nesmie cítiť mimo, alebo daný nabok. Nie je to len spôsob vyjadrovania, je to spôsob bytia Cirkvi. Pretože byť Cirkvou znamená žiť ako povolaní Bohom, znamená to cítiť sa byť vlastníkmi života, byť súčasťou rovnakého tímu. Áno, pretože Boh si nás takto praje, každého iného ale všetkých zjednotených okolo Neho. Pán nás vidí spolu. Všetkých."
 
2021_09_14_papezweb.jpg2021_09_14_papezweb_2.jpg2021_09_14_papezweb_3.jpg2021_09_14_papezweb_4.jpg2021_09_14_papezweb_5.jpg2021_09_14_papezweb_6.jpg2021_09_14_papezweb_7.jpg2021_09_14_papezweb_8.jpg2021_09_14_papezweb_9.jpg2021_09_14_papezweb_10.jpg2021_09_14_papezweb_11.jpg2021_09_14_papezweb_12.jpg2021_09_14_papezweb_13.jpg2021_09_14_papezweb_14.jpg2021_09_14_papezweb_15.jpg2021_09_14_papezweb_16.jpg2021_09_14_papezweb_17.jpg2021_09_14_papezweb_18.jpg2021_09_14_papezweb_19.jpg2021_09_14_papezweb_20.jpg2021_09_14_papezweb_21.jpg2021_09_14_papezweb_22.jpg2021_09_14_papezweb_23.jpg2021_09_14_papezweb_24.jpg2021_09_14_papezweb_25.jpg2021_09_14_papezweb_26.jpg2021_09_14_papezweb_27.jpg2021_09_14_papezweb_28.jpg2021_09_14_papezweb_29.jpg2021_09_14_papezweb_30.jpg2021_09_14_papezweb_31.jpg2021_09_14_papezweb_32.jpg

Aby sme konali dobro, nemusíme ísť do ďalekých krajín, veď Ježiš nás pozýva robiť dobre blížnym.

Panna Mária, chráň v nás lásku k Bohu, horlivosť za Božiu slávu, poslušnosť Božím zákonom a radosť z prežívania evanjelia.

Tento mesiac budú dňa 20.9. a 27.9. 2021  bude obetovaná sv.omša za vás všetkých, čo nám rôznym spôsobom pomáhate. Aj takouto formou sa vám chceme poďakovať za vašu priazeň a veľkodušnosť.

Na Luniku IX pôsobíme 13. rok.

 Nedokázali by sme to aj bez Vašich modlitieb, obiet a milodarov. 

 

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú“ (Ž 127)

 

Pri príležitosti návštevy pápeža Františka na sídlisku Luník IX pripravili saleziáni zjednotenú verziu jednej zo základných kresťanských modlitieb Otčenáš - Dade amaro.

Hlavný predstavený načrtol budúcnosť kongregácie


(Rím, 29. apríla 2020) – Je veľa otázok, ktorým sa bude musieť venovať hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a celá Saleziánska kongregácia po skončení 28. generálnej kapituly. V posledných mesiacoch pozornosť takmer výlučne pútala pandémia koronavírusu; ale činnosť Kongregácie sa nezastavila. Pre hlavného predstaveného sa začína nové šesťročie, ktoré bude plné príležitostí, ale aj výziev. Nástupca dona Bosca o tom hovoril pre španielsky katolícky týždenník Alfa y Omega v dlhom rozhovore, z ktorého vyberáme tretiu, záverečnú časť.

Za pomoci cirkevnej nadácie Renovabis, Ministerstva financií SR a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Na púť do Ríma a stretnutie so Sv. Otvom, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 27. októbra 2015, sa chceme duchovne pripraviť. Poslúžiť nám k tomu môže aj tento deviatnik.

AKTUALIZOVANÉ!!!!     V dňoch 22.-27.10.2015 sa uskutoční Púť Cigánov - Rómov, Sintov a kočovných kmeňov do Ríma. Púť sa koná pri príležitosti 50. výročia stretnutia blahoslaveného Pavla VI. s Cigánmi v rómskom tábore v rímskej časti Pomezia (Taliansko).